PiSquared Blog | Index | Tags | About me

PiSquared Blog

Blog about geeky stuff, computers, physics and life.


Новия свят на Великият Рандом...

Tags: Български, есета
Created on Fri, 26 Feb 2010

Рестарт -255: Великият Рандом (още познат като Господ, Тангра, Аллах, Бойко Борисов, Чък Норис) вече се отказваше от предишната версия на Живот на Земята (ver. 3.14.15). Потребителите просто прекаляваха с фрагментирането на средата. А и самата среда вече се оплакваше. Големия Дебъгър за втори път опита да направи малко техническа поддръжка, като междувременно баламосваше потребителите с разни номера като ходене по водата. „О, я стига – всяко тъпо дърво може да прави същото!” крещяха неочарованите юзъри. Но и самата поддръжка не вървеше добре – кода на средата беше разбит отвсякъде, липсваха някои променливи като „Земни блага” и „Плодородни почви”, а ключовия елемент „Вода” беше толкова омърсен от всякакви остатъци на делене, че вече нищо смислено не можеше да се направи. 734 867 дни след първото идване на Големия Дебъгър, програмата терминира окончателно, като преди това върху #0000ff небе се появиха милиони (за никого неразбираеми) хиляда-и-двайсет-и-четирични символа. „Знаех си, че не трябваше да назначавам Гил Бейтс да пише съобщенията за грешки.”, каза си Рандома. Но беше късно. Format Earth... И Рандома видя, че беше добре. И рестартира.

Рестарт -254 до Рестарт -1: Великият Рандом усилено рандомизираше над кода на новия Живот на Земята. След като минаваше през стотици версии за секунда, накрая се спря върху 42.2.6, защото изглеждаше най-произволна. Утре беше големия Инстал. И Рандома видя, че беше добре. И рестартира.

Рестарт 0: Нямаше ток. И Рандома пусна тока. И рестартира.

Рестарт 1: Системата бе празна и безформена. И Рандома започна инсталирането на новата програма, като се носеше над чисто новия си хард диск. И Той каза „Ае светни!”. И LED-а се подчини. И Рандома видя светлинката и се усмихна. И рестартира.

Рестарт 2: И Рандома раздели харда на два дяла – един логически и един нелогически. И сложи Своите файлове в нелогическия дял. И рестартира.

Рестарт 3: И Рандома инсталира драйвърите за тревата. Все пак тя беше най-продаваната стока в предишната версия. И драйвърите за тревата се инсталираха. И тревата започна своя алгоритъм. И Рандома се усмихна. Не знаеше, защо трябваше да рестартира, но го направи за всеки случай.

Рестарт 4: И Рандома включи едната страна на USB-кабел към свободен порт на системата, а другия край свърза към Слънцето. И Рандома се захили злорадо. Той знаеше, че щеше да има спорове дали Земята е свързана към Слънцето или Слънцето е свързано към Земята. Сложи и един Wireless осветител, уж за през нощта. Но всъщност просто искаше да обърка своите ранни потребители още повече. И рестартира.

Рестарт 5: И Рандома инсталира драйвърите за всички потребители, купили си JustAnAnimal edition на Живот на Земята. Как щяха да се изтрепват за лицензи! И Рандома се усмихна тип „Само да знаете утре какво ви чака!”. И рестартира.

Рестарт 6: И Рандома инсталира драйвърите за всички потребители, купили си IamHumanMan и IamHumanWoman и почти веднага съжали. Версията се оказа почти същата като предишната. Помисли, че е сбъркал. И рестартира.

Рестарт 7: Не беше сбъркал. „Е, карай – малко ъпдейти от време на време, иначе – леж па яж и зяпай риалити! Особено на всеки седми рестарт...”. И рестартира.